ارده گیری سنگی AJKT50

فیلـتر

نمایش یک نتیجه

ارده گیری سنگی صنایع ماشین سازی آجیلکا با بهره گیری از سنگ طبیعی مهریز یزد و موتور ژن تبریز و  گیربکس شاکرین دستگاهی کارآمد با بازگشت سرمایه سریع می باشد.

 

دستگاه ارده گیری سنگی چیست و چگونه کار می کند؟

دستگاه ارده سنگی امروزی تغییر چندان زیادی با ارده گیرهای سنتی نداشته.و بیشترین تغییر در زمینه مکانیزیم چرخش.سنگ آن می باشد. که در گذشته بصورت دستی یا استفاده از چهارپا صورت می گرفته و امروزه.با استفاده از الکترو موتورها این امر صورت می پذیرد.

بخش های اصلی دستگاه ارده گیر سنگی:

  • سنگ :کیفیت سنگ و نحوه تراشکاری روی سنگ بسیار مهم.و حائز اهمیت می باشد. این دو آیتم از مهمترین عواملی است.که  در زمان تهیه دستگاه بایستی مدنظر قرار داد.( کیفیت سنگ: موجب افزایش طول عمر دستگاه و صرفه جویی در هزینه.و تراشکاری اصولی موجب تولید ارده با کیفیت می شود.)
  • گیربکس : کارکرد گیربکس تغییر دور الکتروموتور.(دور الکتروموتور= حدود1400 دور در دقیقه ) به دور مورد نیاز می باشد.( گیربکس ضعیف موجب هزینه کرد اضافه و عدم کارکرد سنگ می شود.)
  • الکتروموتور: توان و نوع سیم پیچ الکترو موتور بایستی مدنظر باشد. الکتروموتورها انواع و کیفیت های مختلفی دارد.

در زمان خرید ارده گیر به کیفیت ارده خروجی بایستی را مدنظر قرار دهید، نه اندازه دستگاه را،گاها اندازه کاور دستگاه را بزرگ در نظر می گیرند که موجب گمراهی خریدار می شوند.

اطلاعات بیشتر ...